YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Final Okulları’nda yabancı dil öğrenimi, anadili öğrenimi ile aynı esaslara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda okullarımızda doğal bir öğrenme ortamının yaratılmasına büyük özen gösterilmektedir. Final Okulları’nda yabancı dil öğrenimi, gramer uygulamaları ile başlayıp bol alıştırma yapılarak sürdürülen bir çalışma olmayıp; duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, onlara anlam yükleyerek, sesleri taklit ederek ilerleyen bir öğrenme sürecidir.

final-okullari-anaokulu-yabanci-dil-ogretimi

Final Okulları’nda başlıca yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra ikinci dil olarak Almanca öğretimi yapılmaktadır. Bazı okullarımızda Rusça ve Çince öğretimine de başlanmıştır. Yabancı dil öğretimi, anasınıfı, 1, 2, 3. sınıflar; 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar ve lise olmak üzere üç bölümde planlanmaktadır. Anasınıfı, 1, 2 ve 3. sınıflarda dinleme ve edinme ağırlıklı aktivitelere dayalı bir öğretim uygulayarak öğrencilerin hedef dili öğrenmelerinden çok edinmeleri amaçlanmaktadır. Yazma çalışmalarına geçmeden önce öğrencilerin dili ve sesleri algılamaları bu aşamadaki temel hedeftir. Üst sınıflarda olduğu gibi bu sınıflarda da CLIL sistemi göz önüne alınarak kitap seçimi yapılmaktadır.

4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise öğrencilerimiz, önceki yıllarda öğrendiklerini yazıya dökebilir, 4. sınıftan itibaren kompozisyonlar yazabilir ve anadili İngilizce olan bir kimseyle özgüvenli bir biçimde iletişim kurabilir hale gelirler. Sadece Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlen sınava değil, benzeri diğer uluslararası sınavlara da 8 yaşından itibaren girebilen öğrencilerimiz, ileride girecekleri TOEFL, IELTS ve FCE gibi sınavların altyapısını ilkokulda almış olurlar. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda da kitap seçimini CLIL sistemine göre yapan okullarımız, dil öğrenimini sıkıcı bir süreç olmaktan, öğrenme ortamını da dilbilgisi tabanlı olmaktan çıkarıp daha eğlenceli ve öğrenci merkezli hale getirmekteler.

2013-2014 eğitim öğretim yılında beş okulumuzda başlayan Final International American School System ile 1. sınıfa başlayan öğrencilerimiz, Türk sınıf öğretmenlerinin yanı sıra Amerikalı sınıf öğretmenlerinden eğitim alarak İngilizceyi doğal akışında ve ortamında öğrenmekteler. Aynı zamanda Pearson ile “PEARSON PARTNER SCHOOL” ve Oxford ile “OXFORD QUALITY SCHOOL” anlaşmaları yaparak çalışmalarımızı uluslararası seviyeye taşımış bulunuyoruz.

final-okullari-anaokulu-yabanci-dil-ogretimi

Liseye geçen öğrencilerimiz ve puanla diğer okullardan gelen öğrencilerimiz, bir seviye tespit sınavına tabi tutulduktan sonra kur sınıflarına yerleştirilir ve seviyelerine göre eğitim alırlar. Lisedeki yabancı dil eğitim hedefimiz, üniversiteye yerleşen öğrencilerimizin gittikleri üniversitede hazırlık sınıfı okumamaları, girecekleri TOEFL, IELTS ve FCE gibi uluslararası sınavlarda üstün başarı göstermeleri, yabancı dilde kendilerini özgüven içinde ifade edebilmeleridir. 9. sınıftan itibaren yoğun bir dinleme, okuma, yazma ve konuşma programına tabi tutulan öğrencilerimizin 10. sınıftan itibaren neden-sonuç, amaç ve tartışma makaleleri başta olmak üzere akademik metinleri zorlanmadan yazabilmeleri hedeflenmektedir.